Raid Noadkoko Alola

Type :
PCmax :
SoleilVent:
Type Plante Type Dragon1722
2153
Noadkoko Alola
Tête Tête Tête
19053
Groupe mini : 1
Nb Pokémons : 5
Meilleures attaques : Type Glace + Type Dragon Type Fée Type Insecte Type Poison
EQUIPE ULTIME DE RAID
DARUMACHO GALARMAMMOCHONGIVRALIMEWTWODIMORETBLIZZAROI
Darumacho Galar
Mammochon
Givrali
Mewtwo
Dimoret
Blizzaroi
Type Glace
Type Glace
Type Glace
Type PsyType Glace
Type TénèbresType Glace
Type Glace
Crocs GivrePoudreuseSouffle GlacéCoupe PsychoAboiementPoudreuse
AvalancheAvalancheAvalancheLaser GlaceAvalancheBall'Météo Glace
46.340.540.238.337.336.2
LIPPOUTOURAYQUAZADRATTAKCARCHACROKPOLAGRIFFEZEKROM
Lippoutou
Rayquaza
Drattak
Carchacrok
Polagriffe
Zekrom
Type Glace
Type Dragon
Type Dragon
Type Dragon
Type Glace
Type Dragon
Souffle GlacéDraco-QueueDraco-QueueDraco-QueuePoudreuseDracosouffle
Poing-GlaceColèreColèreColèrePoing-GlaceColère
35.535.234.934.033.331.8

Du côté obscur

EQUIPE OBSCURE DE RAID
DIMORETCARCHACROKDRACOLOSSE
Dimoret Obscur
Carchacrok Obscur
Dracolosse Obscur
Type TénèbresType Glace
Type Dragon
Type Dragon
AboiementDraco-QueueDraco-Queue
AvalancheColèreDracogriffe
43.438.336.7
 

Les 50 meilleurs attaquants

PokémonAttaque ImmédiateAttaque chargéeDPSTDO
Darumacho GalarCrocs GivreAvalanche46.3589
DimoretÉclats GlaceAvalanche42.6711
MammochonPoudreuseAvalanche40.5515
Darumacho GalarCrocs GivrePoing-Glace40.4513
GivraliSouffle GlacéAvalanche40.2511
GivraliÉclats GlaceAvalanche39.9667
Darumacho GalarChargeAvalanche39.1808
MewtwoCoupe PsychoLaser Glace38.31003
DimoretAboiementAvalanche37.3495
GivraliÉclats GlaceLaser Glace37.2621
LippoutouSouffle GlacéAvalanche37.1620
GivraliSouffle GlacéLaser Glace36.4463
BlizzaroiPoudreuseBall'Météo Glace36.2770
MewtwoChoc MentalLaser Glace36.0550
LippoutouSouffle GlacéPoing-Glace35.5522
DimoretFeinteAvalanche35.3590
RayquazaDraco-QueueColère35.21693
DrattakDraco-QueueColère34.91683
PolagriffeCharmePoing-Glace34.1704
CarchacrokDraco-QueueColère34.0588
Darumacho GalarChargePoing-Glace34.0452
RayquazaLame d'AirColère33.61617
ArtikodinÉclats GlaceLaser Glace33.3795
PolagriffePoudreusePoing-Glace33.3424
ArtikodinSouffle GlacéLaser Glace33.11079
MammochonCoud'BoueAvalanche33.0500
LokhlassSouffle GlacéLaser Glace32.3685
GivraliSouffle GlacéVent Glace32.3429
RayquazaDraco-QueueAéropique31.8613
ZekromDracosouffleColère31.8533
DracolosseDraco-QueueColère31.4526
MewSouffle GlacéLaser Glace31.3728
LokhlassÉclats GlaceLaser Glace31.3647
OniglaliÉclats GlaceAvalanche30.9517
ArtikodinÉclats GlaceBlizzard30.8917
DracolosseDraco-QueueDracogriffe30.7827
ArtikodinSouffle GlacéBlizzard30.7705
CrustabriSouffle GlacéAvalanche30.6389
SulfuraCru-AilePiqué30.2934
LippoutouÉcras'FaceAvalanche30.2470
LippoutouChoc MentalAvalanche30.1503
CrustabriÉclats GlaceAvalanche30.1502
DracolosseDracosouffleColère30.0809
GivraliÉclats GlaceVent Glace30.0399
RayquazaLame d'AirAéropique29.7574
ArtikodinSouffle GlacéVent Glace29.6706
DracolosseDracosouffleDracogriffe29.51583
RegiceVerrouillageBlizzard29.4988
DrattakCrocs FeuColère29.4684
Porygon-ZVerrouillageBlizzard29.4374
Légende et explications

  •